O Nas

Lednica 2000 Association – Chicago (Stowarzyszenie Lednica 2000) powstało w 2007 roku jako kontynuacja działalności Ambasady Lednickiej (2004-2007) w Chicago. W 2005 roku ziarno Spotkań Lednickich zostało zasiane na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez przybycie Ojca Jana Góry OP (1948-2015) założyciela Ruchu Lednickiego w Polsce i zespołu Siewcy Lednicy. Połączone siły przedstawicieli Lednicy z Polski i grupy entuzjastów z Chicago doprowadziły do pierwszego Lednickiego Spotkania w Chicago, które odbyło się w parafii Św. Konstancji. Dzięki przychylności księży proboszczów z parafii Św. Konstancji (Ks. Tadeusz Dzieszko), Św. Ferdynanda (Ks. Zdzisław Torba), Bazyliki Św. Jacka (Ks. Michał Osuch), Św. Heleny (Ks. Ryszard Miłek), Św. Trójcy (Ks. Paweł Bandurski), Św. Kamila (O. Wacław Lech) idea Lednicy została przybliżona wiernym na terenie metropolii Chicago.

Zainteresowanie programem Lednicy było ogromne, dlatego działalność Ambasady Lednickiej, prowadzonej przez oficjalnego Ambasadora Lednicy – Jolantę Waśko, zaczęła się szybko rozwijać. Aby sprostać wszystkim wyzwaniom Lednica musiała nadać swojej działalności bardziej oficjalną formę. W roku 2007 Lednica 2000 Association uzyskała status non-for- profit (501 C) jako organizacja młodych katolików. Założycielami Stowarzyszenia Lednica 2000 stali się Jolanta Waśko – Prezes, Marzena Kulesza - Wiceprezes, Krzysztof Wojciechowski – Wiceprezes i Dorota Staroń - Sekretarz, którzy weszli w skład Zarządu. Obecnie funkcję Sekretarza sprawuje Małgorzata Benbenek, a funkcję Skarbnika Agnieszka Szumiński.

Spotkaniom Lednickim przewodniczyli znamienici goście, Kardynał Chicago Francis George OMI, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, Biskup Chicago John Manz, Biskup Tarnowa Wiktor Skworc i Prowincjał Amerykańskiej Prowincji Paulinów Ojciec Tadeusz Lizińczyk OSSPE. W corocznej Celebracji zaszczycają Lednicę swoją obecnością księża i siostry zakonne Archidiecezji Chicago i Joliet oraz przedstawiciele organizacji polonijnych i parafialnych. W spotkaniach uczestniczą młodzi ludzie z Chicago i okolic metropolii, jak również stanów sąsiadujących z Illinois. Wspólnota Lednicka w Chicago prowadzi bardzo intensywną działalność w ciągu roku szkolnego/akademickiego. W każdą niedzielę miesiąca służy śpiewem w parafiach św. Rozalii, św. Konstancji, św. Ferdynanda i św. Franciszka Borgia. W trzecią niedzielę miesiąca prowadzi lednicką kawiarenkę w parafii św. Ferdynanda po Mszy św. o godzinie 10:15 am. W czwartą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania formacyjne w parafii św. Franciszka Borgia po Mszy Św. o godzinie 1:30 pm. Chór Lednicki służy również śpiewem w czasie rekolekcji i uroczystości w różnych parafiach oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Archidiecezję Chicago.

W roku akademickim 2018-2019 Wspólnota Lednicka podejmie współpracę z parafią Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL w Archidiecezji Joliet, gdzie będzie miała miejsce formacja lednicka. Spotkania będą skierowane do młodzieży szkół średnich i młodzieży akademickiej/pracującej. Program Rozwoju Integralnego Młodej Osobowości (Tropy Lednickie) stanie się też częścią programu katechetycznego polskich szkół w Chicago.

W 2017 roku, w czasie weekendu Święta Dziękczynienia Lednica zainicjowała Lednickie Warsztaty Wodzirejów i Bal Dziękczynienia, które staną się stałymi wydarzeniami w kalendarzu imprez wspólnoty. Uwieńczeniem całorocznej pracy i Świętem Ruchu Lednickiego jest Lednickie Spotkanie Młodych, które w Stanach Zjednoczonych odbywa się w parafii św. Rozalii w Harwood Heights, IL.

Ruch Lednicki proponuje wybór Chrystusa jako podstawową życiową decyzję i fundamentalną opcję. Treścią i pokarmem Ruchu jest Ewangelia oraz nauka św. Jana Pawła II, a szczególnie Jego przesłania wygłoszone w latach 1997-2004 do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich. Zasadniczym zadaniem Lednicy jest formacja dojrzałego człowieczeństwa i dojrzałej wiary w człowieku. Lednica zwraca się ku młodzieży przygarniając wszystkich, którym drogie jest zbudowanie integralnej osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej. Stawia na ludzi, którzy chcż żyć godnie i osiągnąć szczyty nowoczesnej podmiotowości, stosując się do zasad Ewangelii i nauki św. Jana Pawła II. Program formacyjny Lednicy jest zawarty w podręczniku Tropy Lednickie oparty na Programie Integralnego Rozwoju Młodej Osobowości stworzony przez Ojca Jana Górę OP na podstawie przesłań św. Jana Pawła II skierowanych do Lednicy.